Szkolenia na balonach.

Witam wszystkich dam wam dzisiaj radę na przyszłość jak ktoś chce latać balonem jak my powiniem przeczytać ten reportarz:

W Aeroklubie Warszawskim funkcjonuje Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego i prowadzi szkolenia balonowe do licencji pilota balonu wolnego. Oferujemy zarówno szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne.

Kandydat na pilota balonu wolnego musi spełniać następujące warunki:

  • być członkiem Aeroklubu,
  • mieć ukończone 17 lat oraz wykształcenie, co najmniej gimnazjalne albo równorzędne,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • uzyskać pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich,
  • ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie praktyczne

Każdy kandydat na pilota ma przydzielonego swojego instruktora, który szkoli go w powietrzu i nadzoruje jego loty. Szkolenie jest realizowane indywidualnie na balonach należących do Aeroklubu Warszawskiego. Uczeń umawia się z instruktorem na konkretny dzień i godzinę.
Podstawowe praktyczne szkolenie balonowe to 16 godzin lotów, w tym co najmniej 2 godziny lotów samodzielnych przy wykonaniu:

  • 16 lotów z instruktorem (w tym co najmniej dwa loty do wysokości 1.500 m nad poziom startu),
  • 3 loty samodzielne jako dowódca balonu.

Egzaminy

Po uzyskaniu wszystkich umiejętności przewidzianych programem szkolenia pilot może ubiegać się o egzamin teoretyczny przed państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (LKE), a później po pozytywnym zdaniu egzaminów teoretycznych – o egzamin praktyczny w powietrzu. Po zaliczeniu tego egzaminu uzyskuje LICENCJĘ PILOTA BALONU WOLNEGO.

Wspaniała oferta warszawska polecam każdemu przyszłemu pilotowi :-) )))

 

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.